Kuczyńska‑KoschanyK. „(Nie)topika Zagłady W <i>Opowieściach Zasłyszanych</I&gt”;. Narracje O Zagładzie, nr 2, Dec. 2016, s. 50-62, doi:10.31261/NoZ.2016.02.05.