RoszakJ. Śpiewać Niewyśpiewalne? Miejsce Musicalu W Edukowaniu O Holokauście. Narracje O Zagładzie, nr 4, Nov. 2018, s. 349-61, doi:10.31261/NoZ.2018.04.18.