Szulc-WoźniakA. Wydobywając (żydowskość) Seweryna Pollaka. Narracje O Zagładzie, nr 5, Dec. 2019, s. 199-17, doi:10.31261/NoZ.2019.05.10.