MatywieckiP. Posłowie. Narracje O Zagładzie, nr 5, Dec. 2019, s. 358-65, doi:10.31261/NoZ.2019.05.19.