1.
Szulc-WoźniakA. Wydobywając (żydowskość) Seweryna Pollaka. NoZ [Internet]. 21grudz.2019 [cytowane 2luty2023];(5):199-17. Available from: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/NoZ/article/view/7987