Bułgarskie wybory z literatury polskiej (na materiale z prasy literackiej) / Bulgarian extracts from Polish literature (materials from literary press)Abstrakt

The article surveys translated excerpts from Polish literature, which have appeared in the Bulgarian specialized literary press-both weeklies and monthlies. The selection of Polish writers is reviewed as an aesthetic choice of texts, as a traditional presence in the Bulgarian culture, and as representative for the Polish literature in Bulgaria. The socio-cultural selection of Polish subjects is being analyzed and also the way they are being rendered by the translators.


Słowa kluczowe

Polish literature; Bulgarian translation literature; Literary translation; Literary journals

Pobierz

Opublikowane : 2009-01-01


LikomanovaI. (2009). Bułgarskie wybory z literatury polskiej (na materiale z prasy literackiej) / Bulgarian extracts from Polish literature (materials from literary press). Przekłady Literatur Słowiańskich, 1(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/2027

Iskra Likomanova  Leszek.malczak@us.edu.plZłożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.