Bułgarska obrzędowość weselna w przekładzie <i>Synowej</i> Georgiego KarasławowaAbstrakt

Bulgarian wedding rite in translation of Snaha by Georgi Karaslavov

Article addresses issues related to the ways (note, a direct transfer, equivalence) of rendering in translation selected elements of stereotypical traditional Bulgarian wedding (at the level of the operational plane — relation between representatives of both sexes, leading to the selection of candidates for the wife, objective code — sweet rakija as a symbol of virginity of the bride and verbal code — addressative phrases in relations between husband and wife).

Key words: stereotype, traditional Bulgarian wedding, note, direct transfer, equivalence.


Pobierz


MleczkoJ. (1). Bułgarska obrzędowość weselna w przekładzie <i>Synowej</i&gt; Georgiego Karasławowa. Przekłady Literatur Słowiańskich, 4(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6526

Joanna Mleczko  asiam23@op.pl
Uniwersytet Śląski Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.