Stereotyp mężczyzny w przekładzie <i>Opowieści o mężczyznach</i> Miloša CrnjanskiegoAbstrakt

Male gender stereotypes in the Polish translations of Miloš Crnjanski’s, Tales about men

Gender stereotypes present a conventionally simplified and standardized conception or image concerning the typical social roles of males and females. M. Crnjanski focuses on the problem of the various stereotypes of men. The writer shows his characters in areas that are stereotypically considered to be appropriate for men, such as professional work, politics, war, and sexual relations. The book contained stereotypes that the readers of the original version and the readers of the translations perceive differently, because Polish and Serbian readers have different historical and cultural experiences.

Key words: stereotypes, men, Crnjanski, translation.


Pobierz


FilipekM. (1). Stereotyp mężczyzny w przekładzie <i>Opowieści o mężczyznach</i&gt; Miloša Crnjanskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich, 4(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6527

Małgorzata Filipek  margo115@wp.pl
Uniwersytet Wrocławski Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.