Indeks tłumaczyAbstrakt

Indeks tłumaczy


Pobierz


CieślarJ. (1). Indeks tłumaczy. Przekłady Literatur Słowiańskich, 5(2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6619

Joanna Cieślar  plsprzeklady@gmail.comZłożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.