[1]
Gołek-SepetliewaD. 2012. Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 1990—2006. Przekłady Literatur Słowiańskich. 1, 3 (sty. 2012).