[1]
GostomskaA. 2009. O strategii tłumaczenia na przykładzie powieści Ministerstwo bólu Dubravki Ugrešić / The translation strategy in Dubravka Ugresic’s novel The ministry of pain. Przekłady Literatur Słowiańskich. 1, 1 (sty. 2009).