[1]
JamnikT. 2009. Przekłady literatury słoweńskiej w Czechach i w Polsce w latach 1990—2006 / The translation of the Slovene Literature in the Czech Republic and in Poland in 1990—2006. Przekłady Literatur Słowiańskich. 1, 1 (sty. 2009).