[1]
MajdzikK. 1. Harmonia kakofonii, czyli co śpiewa Europa Środkowo-Wschodnia (o dialogu kultur w polskim przekładzie <i>Ministerstwa Bólu</i&gt; Dubravki Ugrešić). Przekłady Literatur Słowiańskich. 2, 1 (1).