[1]
Gołek‑SepetliewaD. 1. Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 2007—2012. Przekłady Literatur Słowiańskich. 4, 2 (1).