[1]
MiodyńskiL. 1. Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii (lata 2007—2013) — komentarz literaturoznawczy. Przekłady Literatur Słowiańskich. 5, 2 (1).