[1]
TokarzB. 1. Parateksty jako wyraz koncepcji przekładu. Przekłady Literatur Słowiańskich. 8, 1 (1).