[1]
DerdowskaJ. 2019. Prowokacja czy metoda? O przekładzie literackim na język nierodzimy na tle poezji semantycznej Stefana Themersona / Provocation or Method? On Literary Translation into a Non-native Language against the Backdrop of Stefan Themerson’s Semantic Poetry. Przekłady Literatur Słowiańskich. 9, 2 (maj 2019), 185-199. DOI:https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.11.