(1)
Gołek-SepetliewaD. Recepcja Twórczości Olgi Tokarczuk W Bułgarii. pls 2020, 10, 47-58.