(1)
Żygadło-CzopnikD. O Obecności Literatury Polskiej W Czechach I Czeskiej W Polsce. Komentarz Do Bibliografii Przekładów W Roku 2018. pls 2020, 10, 95-112.