(1)
JovančevskiA. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Macedonii W 2018 Roku. pls 2020, 10, 153-155.