(1)
BłaszakM. Bibliografia Przekładów Literatury Macedońskiej W Polsce W Latach 1990―2006. pls 2013, 1.