(1)
GostomskaA. O Strategii Tłumaczenia Na Przykładzie Powieści Ministerstwo Bólu Dubravki Ugrešić / The Translation Strategy in Dubravka Ugresic’s Novel The Ministry of Pain. pls 2009, 1.