(1)
JamnikT. Przekłady Literatury Słoweńskiej W Czechach I W Polsce W Latach 1990—2006 / The Translation of the Slovene Literature in the Czech Republic and in Poland in 1990—2006. pls 2009, 1.