(1)
MajdzikK. Harmonia Kakofonii, Czyli Co śpiewa Europa Środkowo-Wschodnia (o Dialogu Kultur W Polskim Przekładzie <i>Ministerstwa Bólu</I&gt; Dubravki Ugrešić). pls 1, 2.