(1)
Gołek‑SepetliewaD. Bibliografia Przekładów Literatury Bułgarskiej W Polsce W Latach 2007—2012. pls 1, 4.