(1)
BłaszakM. Bibliografia Przekładów Literatury Macedońskiej W Polsce W Latach 2007—2012. pls 1, 4.