(1)
TodevskaA. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Macedonii W Latach 2007—2012. pls 1, 4.