(1)
DrachalM.; SobalkowskaE. Bibliografia Przekładów Literatury Serbskiej W Polsce W Latach 2007—2012. pls 1, 4.