(1)
DrachalM. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Serbii W Latach 2007—2012. pls 1, 4.