(1)
KurtokA. Bibliografia Przekładów Literatury Chorwackiej W Polsce W 2015 Roku. pls 1, 7.