(1)
TokarzB. Parateksty Jako Wyraz Koncepcji PrzekĊ‚adu. pls 1, 8.