(1)
PospiszilK. Bibliografia Przekładów Na Język śląski W Latach 2002—2018 / Bibliography of Translations into the Silesian Language in the Years 2002—2018. pls 2019, 9, 103-118.