(1)
DerdowskaJ. Prowokacja Czy Metoda? O Przekładzie Literackim Na Język Nierodzimy Na Tle Poezji Semantycznej Stefana Themersona / Provocation or Method? On Literary Translation into a Non-Native Language Against the Backdrop of Stefan Themerson’s Semantic Poetry. pls 2019, 9, 185-199.