(1)
Gołek-SepetliewaD. Bibliografia Przekładów Literatury Bułgarskiej W Polsce W 2017 Roku. pls 2019, 9, 13-15.