(1)
Warmuzińska-RogóżJ. Na Pograniczu Twórczości I Przekładu: Transfiguration Edwarda D. Blodgetta I Jacques’a Braulta. pls 2020, 10, 63-77.