(1)
SawenećA. Przekład Na Peryferiach Kanonu Literackiego I Normy Językowej: Ukraińska Wersja Lubiewa Michała Witkowskiego. pls 2020, 10, 79-95.