PytlakM. (2020). Wypełnianie pola literackiego. O zmianie w recepcji literatury bułgarskiej w Polsce. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(2), 25-34. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.02.01