Gołek-SepetliewaD. (2020). Recepcja twórczości Olgi Tokarczuk w Bułgarii. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(2), 47-58. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.02.02