JovančevskiA. (2020). Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2018 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(2), 153-155. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/11370