Svirčev Žarka. (2021). Projekt tłumaczeniowy „Albatros”. Przekłady Literatur Słowiańskich, 11(1), 1-19. https://doi.org/10.31261/PLS.2021.11.01.06