Żygadło-CzopnikD. (2021). O Zapomnianym świetle Jakuba Demla i jego polskim przekładzie. Przekłady Literatur Słowiańskich, 11(1), 1-23. https://doi.org/10.31261/PLS.2021.11.01.13