Gołek-SepetliewaD. (2012). Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 1990—2006. Przekłady Literatur Słowiańskich, 1(3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/1847