BłaszakM. (2013). Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w latach 1990―2006. Przekłady Literatur Słowiańskich, 1(4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/1882