GostomskaA. (2009). O strategii tłumaczenia na przykładzie powieści Ministerstwo bólu Dubravki Ugrešić / The translation strategy in Dubravka Ugresic’s novel The ministry of pain. Przekłady Literatur Słowiańskich, 1(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/2030