Čilić Škeljo Đurđica, & VidovićI. (2009). Literatura polska w chorwackich przekładach od 1990 r. do 2007 r. / Polish Literature in Croatian Translation (1990—2007). Przekłady Literatur Słowiańskich, 1(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/2032