ZarekJ. (2009). O polskich przekładach nowej czeskiej „powieści praskiej” (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topola) / About Polish translations of a new Czech „Prague novel” (M. Ajvaz, D. Hodrová, J. Topol). Przekłady Literatur Słowiańskich, 1(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/2033