MajdzikK. (1). Harmonia kakofonii, czyli co śpiewa Europa Środkowo-Wschodnia (o dialogu kultur w polskim przekładzie <i>Ministerstwa Bólu</i&gt; Dubravki Ugrešić). Przekłady Literatur Słowiańskich, 2(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6472