JežN. (1). Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym na przykładzie słoweńskiego przekładu <i>Pana Tadeusza</i&gt; Rozki Štefan. Przekłady Literatur Słowiańskich, 3(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6503