TodevskaA. (1). Fallocentryczne stereotypy Stanisława Ignacego Witkiewicza w macedońskim przekładzie powieści <i>Pożegnanie jesieni</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, 4(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6528