BuczekM. (1). Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w latach 2007—2012. Przekłady Literatur Słowiańskich, 4(2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6556